Heatmap plugin

Podporujeme


 
Nové zboží
Info GDPR: 
Údaje které poskytujete jsou pouze nezbytné k uskutečnění objednávky (jméno, adresa, telefon, email ...). Tyto údaje se dále nezpracovávají ani neposkytují třetím stranám.
Ani v minulosti nebyly žádné další informace zpracovávány ani předávány třetím stranám a neplánujeme to ani v budoucnu.
Nezasíláme newslettery ani jinou vyžádanou, či nevyžádanou poštu. Veškerá komunikace se vztahuje k objednávkám nebo např Vašim žádostem o technickou pomoc.

Legislativa kamery

Legislativu ohledně bezpečnostních kamer najdete na adrese:
https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&p1=2623

Legislativa se týká nejen bezpečnostních kamer ale všech kamer, zpracování a použití osobních údajů v souvislosti s kamerami (kamery do auta, webkamery, kameryv mobilních telefonech apod...)
Je značný rozdíl v provozování kamerového systému se záznamem a bez záznamu.

Zákon může být v některých případech poměrně nejasný a hodně záleží na tom co si dokážete obhájit. viz. např. § 316, ​262/2006 Sb. Dá se říci že ideální je zeptat se přímo na www.uoou.cz ale ani tak nemusíte dostat jednoznačnou odpověď. Otázka může být špatně položena, úředník ji může nesprávně pochopit, případně Vám může i chybně odpovědět.
Z vlastní zkušenosti úředníci z podobných institucí velice neradi dávají přímé a jednoznačné odpovědi a často dají jen doporučení mnohdy velice zdrženlivé.
Platí tedy (ve sporných věcech) převážně to co si dokážete obhájit.

Pro kamery umístěné doma a na soukromých pozemcích ve smyslu užití pro osobní potřebu apod. není ani třeba ohlašovat na www.uoou.cz
viz.:
Provozování kamerového systému se záznamem pro osobní potřebu nastává, jestliže se fyzická osoba/občan rozhodne za účelem ochrany svého majetku monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu, soukromé parkovací místo apod. na takové zpracování se zákon nevztahuje (viz podrobně § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 sb.), a tudíž není třeba podávat oznámení o zpracování osobních údajů. v takových případech je však třeba vyhodnotit, zda kamerový systém nebude provozován v rozporu s jinými právními předpisy: zpracování osobních údajů pomocí kamerových systémů je nutno provádět tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování do soukromí jiných osob (viz podrobně § 12 a 13 zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). (pozn. je třeba vycházet z aktuálního znění zákona)
Doporučujeme

  • +420 515 264 546
  • +420 608 404 209
  • info@powercam.cz
www.powercam.cz